temidakancelaria wnętrzakancelaria wnętrzanotatnik

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Greta Kulińska – Podbielska ma swoją siedzibę w Lublinie. Zlokalizowana jest w pobliżu Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego.

Kancelaria specjalizuje się  przede wszystkim w dochodzeniu odszkodowań,  zadośćuczynień i rent z tytułu ubezpieczenia osobowego i majątkowego oraz  w  kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, osób prawnych oraz prowadzeniu spraw klientów indywidualnych – reprezentowaniu ich przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Działalność kancelarii opiera się na zasadach etyki, rzetelności i profesjonalizmu zawodowego. Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na wysokim poziomie, z dalece idącym uwzględnieniem Państwa oczekiwań i sytuacji prawnej.

Wynagrodzenie

Kancelaria za świadczone usługi pobiera wynagrodzenie, którego wysokość i termin zapłaty uzależniony jest od rodzaju, charakteru, stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu czasu i pracy.

W większości wypadków wynagrodzenie ustalane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804) lub odrębnie ustalonej w zawartej umowie zlecenia.

Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane jest na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT lub w formie przelewu bankowego.

Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej, jak również przyjmujemy indywidualne zlecenia - do prowadzenia konkretnych spraw. Staramy się dostosować do potrzeb naszych Klientów.

Nagrody i wyróżnienia

  • Kryształowe Serce Radcy Prawnego przyznawane przez samorząd radców prawnych za działalność pro bono
  • Honorowa odznaka Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy
powrót do góry strony