temidakancelaria wnętrzakancelaria wnętrzanotatnik

Zakres praktyki

Kancelaria zajmuje się wszechstronną obsługą prawną podmiotów gospodarczych na podstawie umowy o stałej współpracy, jak również świadczy pomoc prawną doraźnie. Prowadzi także obsługę prawną podmiotów indywidualnych.

Głównie specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz dochodzeniu należności w zakresie zadośćuczynień, odszkodowań i rent na rzecz osób poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.

Oferujemy rzetelne i profesjonalne usługi w zakresie udzielania bieżących porad prawnych, sporządzania pism procesowych, opinii prawnych i umów oraz reprezentowania klientów przed sądami i innymi organami, w sprawach z zakresu: prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa spółek, prawa ubezpieczeń, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego oraz w postępowaniu wieczysto księgowym, jak również w postępowaniu egzekucyjnym.

Kancelaria świadczy usługi windykacyjne, mamy możliwość przekazywania informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., działającego pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Gospodarki.

powrót do góry strony