temidakancelaria wnętrzakancelaria wnętrzanotatnik

Postępowanie egzekucyjne

Kancelaria podejmuje czynności w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zarówno na rzecz wierzycieli jak i w zakresie udzielania pomocy prawnej dłużnikom, przy jednoczesnej współpracy z komornikami, aż do zakończenia egzekucji.

W tym zakresie kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Kierowanie wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji
  • Kontrolowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych
  • Sporządzanie pism procesowych i egzekucyjnych
  • Podejmowanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym.
powrót do góry strony