temida kancelaria wnętrza kancelaria wnętrza notatnik

Prawo ubezpieczeń społecznych

W tym zakresie kancelaria świadczy m.in. usługi dotyczące:

  • Rent, emerytur, zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne
  • Sporządzanie wniosków, odwołań, zażaleń w sprawach ZUS i KRUS
  • Reprezentacja przed organami ubezpieczeniowo –rentownymi.
Top