temidakancelaria wnętrzakancelaria wnętrzanotatnik

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria zajmuje się udzielaniem pomocy poszkodowanym w zakresie dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent z tytułu ubezpieczenia osobowego oraz majątkowego.

Poszkodowani reprezentowani są zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, jak również przed sądami powszechnymi.

powrót do góry strony