temidakancelaria wnętrzakancelaria wnętrzanotatnik

Prawo upadłościowe

W tym zakresie kancelaria świadczy m.in. usługi dotyczące:

  • Sporządzania wniosków i prowadzenie spraw dot. ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Sporządzanie pism i wniosków w toczących się postępowaniach upadłościowych, w tym m.in. zgłoszeń wierzytelności, odpowiedzi na sprzeciwy do listy wierzytelności zgłoszone przez upadłego.
powrót do góry strony